• خرید و فروش
 • رهن و اجاره

 • اهواز
  تعداد 55 ملک برای شما یافت شد

  تاریخ ثبت:1399/6/25

  زمین و ویلایی در بهزاد شهر خیابان بهزادشهر

  آدرس : بهزاد شهر خیابان بهزادشهر
  کد ملک : A28020518
  متراژ : 280 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1382
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/6/20

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان عباسی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان عباسی نبش زیبا
  کد ملک : A7618285
  متراژ : 76 متر
  طبقه : 5 جلو
  سال ساخت : 1396
  مبلغ رهن: 140,000,000
  مبلغ اجاره: 1,200,000  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 6
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/17

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون
  کد ملک : A2567477
  متراژ : 25 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 450,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/17

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان خ حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ حجت زیتون و زمزم
  کد ملک : A7857476
  متراژ : 78 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 3,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/16

  آپارتمان اداری تجاری در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون
  کد ملک : A6041335
  متراژ : 60 متر
  طبقه : 3 جلو
  سال ساخت : 1382
  مبلغ رهن: 40,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/15

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان مهران

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان مهران
  کد ملک : A9085341
  متراژ : 90 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1385
  مبلغ رهن: 110,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/10

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زمرد

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زمرد فتاح و فیاض
  کد ملک : A9274654
  متراژ : 92 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/5

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون کارمندی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : A16388973
  متراژ : 163 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 200,000,000
  مبلغ اجاره: 25,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/6/4

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان خ زیبا

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ زیبا
  کد ملک : A3017724
  متراژ : 30 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 85,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/6/4

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فیروز نو

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فیروز نو
  کد ملک : A8522380
  متراژ : 85 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1380
  مبلغ رهن: 50,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه : 2
  تعداد واحد : 14
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/6/2

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت بین زهره و زاویه
  کد ملک : A9094301
  متراژ : 90 متر
  طبقه : 2 عقب
  سال ساخت : 1387
  مبلغ رهن: 40,000,000
  مبلغ اجاره: 1,800,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/28

  فروش تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان بلوار پاسداران

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بلوار پاسداران بین زاهد و زمرد
  کد ملک : B7382483
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 2
  سال ساخت : 1371
  مبلغ رهن: 0
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/28

  آپارتمان مسکونی کلید اول در زیتون کارمندی خیابان بندر

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان بندر
  کد ملک : A9510636
  متراژ : 95 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1397
  مبلغ رهن: 280,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 15
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/26

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان حجت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان حجت
  کد ملک : A1548048
  متراژ : 15 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 30,000,000
  مبلغ اجاره: 3,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/26

  آپارتمان مسکونی تک واحده در زیتون کارمندی خیابان فروغ

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فروغ چهارراه اول
  کد ملک : A16061968
  متراژ : 160 متر
  طبقه : 5
  سال ساخت : 1399
  مبلغ رهن: 400,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 7
  تعداد واحد : 7
  تعداد اتاق : 3

  تاریخ ثبت:1399/5/21

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان ظهرابی

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان ظهرابی زاهد و مناطق
  کد ملک : A12041676
  متراژ : 120 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 170,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 1
  تعداد واحد : 2
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/20

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان فتاح

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان فتاح زیبا و زهره
  کد ملک : A9288569
  متراژ : 92 متر
  طبقه : 2 جلو
  سال ساخت : 1384
  مبلغ رهن: 80,000,000
  مبلغ اجاره: 1,000,000  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/19

  آپارتمان اداری تجاری در حفاری خیابان بهران

  آدرس : حفاری خیابان بهران
  کد ملک : A7234962
  متراژ : 72 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1395
  مبلغ رهن: 60,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/19

  آپارتمان اداری تجاری در حفاری خیابان

  آدرس : حفاری خیابان
  کد ملک : A9424943
  متراژ : 94 متر
  طبقه : 1
  سال ساخت : 1395
  مبلغ رهن: 70,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/19

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت
  کد ملک : A23345297
  متراژ : 233 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 1,200,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/17

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زمزم

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زمزم
  کد ملک : A8083531
  متراژ : 80 متر
  طبقه : 4 جلو
  سال ساخت : 1390
  مبلغ رهن: 170,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 9
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/16

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون پاساژ
  کد ملک : A1567828
  متراژ : 15 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1392
  مبلغ رهن: 15,000,000
  مبلغ اجاره: 1,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/12

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون فیلسوف بین زیبا و زیتون
  کد ملک : A8529021
  متراژ : 85 متر
  طبقه : 2 عقب
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 150,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه :
  تعداد واحد : 16
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/11

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان جهانگیری

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان جهانگیری زیتون و زمزم
  کد ملک : A8276858
  متراژ : 82 متر
  طبقه : همکف
  سال ساخت : 1386
  مبلغ رهن: 110,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 3
  تعداد واحد : 12
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/10

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان هدایت

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان هدایت زیتون و زمزم
  کد ملک : A7585073
  متراژ : 75 متر
  طبقه : 1 عقب
  سال ساخت : 1384
  مبلغ رهن: 115,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 4
  تعداد واحد : 8
  تعداد اتاق : 2

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون حجت بین زمزم و زمرد
  کد ملک : A3014688
  متراژ : 30 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1389
  مبلغ رهن: 30,000,000
  مبلغ اجاره: 2,500,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 1

  تاریخ ثبت:1399/5/7

  زمین و ویلایی در زیتون کارمندی خیابان خ یوسفی نژاد

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان خ یوسفی نژاد خ یوسفی نژاد بین زیتون و زیبا
  کد ملک : A44035454
  متراژ : 440 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1370
  مبلغ رهن: 400,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 0
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق : 6

  تاریخ ثبت:1399/5/2

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون دور پارک
  کد ملک : A1534313
  متراژ : 15 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 25,000,000
  مبلغ اجاره: 2,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/5/2

  تجاری مغازه در زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون دور پارک
  کد ملک : A6334324
  متراژ : 63 متر
  طبقه :
  سال ساخت : 1388
  مبلغ رهن: 70,000,000
  مبلغ اجاره: 6,000,000  تعداد طبقه :
  تعداد واحد :
  تعداد اتاق :

  تاریخ ثبت:1399/4/30

  آپارتمان مسکونی در زیتون کارمندی خیابان زیتون

  آدرس : زیتون کارمندی خیابان زیتون زاویه
  کد ملک : A14035707
  متراژ : 140 متر
  طبقه : 1 جلو
  سال ساخت : 1394
  مبلغ رهن: 290,000,000
  مبلغ اجاره: 0  تعداد طبقه : 5
  تعداد واحد : 10
  تعداد اتاق : 3